con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.pngHomiatrikerOrm-faerg-B.jpg

con1_main_image_1-2.png

   
 

HOMIATRIK

HOMIATRIK - människoläkekonst
HOM- eller HOMO- är den latinska benämningen på människa.
-IATRIK är den grekiska benämningen för läkekonst. Inom den medicinska terminologin används både latinska och grekiska uttryck. HOMIATRIK är alltså ett sammansatt ord som syftar till en helhetssyn och en läkekonst som behandlar hela människan och ej enstaka sjukdomar och symptom. Därför - HOMIATRIKERN - naturmedicinens allmänpraktiker.

HOMIATRIK har sin början i och med att NMF-EDUCATION (tidigare Naturmedicinska Fackskolan) grundades 1975.

En bred komplementär-och alternativmedicinutbildning finns reglerat i flera länder världen om, speciellt i Tyskland där även staten kontrollerar utbildningsnivån och examinerar Heilpraktiker.

HOMIATRIK har utvecklats av skolans grundare Kjell Söderlund och är utvecklad i samråd med Svenska Naturmedicinska Sällskapet

HOMIATRIK bygger på att olika terapier sammanflätas och vävs samman till en

behandlingsform som ger ett helhetsperspektiv på komplementär och alternativ diagnos och behandling. Flera olika terapier används inom Homiatrikutbildningen t ex  Akupunktur, Homeopati, Kiropraktik och Massage.

Även orientering i komplementär-och alternativmedicinska behandlingsformer såsom: Baunscheidt, Bindvävsmassage, Fotzonterapi, Koppning, Homeoterapiformer (speciellt Schüsslers mineralsalter) och Öronakupunktur.

Till diagnosmetoderna hör den homeopatiska anamnesen, akupunkturens pulsdiagnos, visuell diagnos, iris- och ögondiagnostik/analys.

 
   

© NMF-Education | 08-605 21 20 | kansli@nmf.se Hemsida med Sitoo