con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.pngHomiatrikerOrm-faerg-B.jpg

   

 

Basmedicin

Homiatrikerns grundmedicinska utbildning

Alla homiatriker inleder studierna med en grundmedicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära som motsvarar 40 studieveckor heltid på högskolenivå som följer KAM- Kommittén för Alternativmedicin’s basmedicinska målbeskrivning för 40 studieveckor.

Genom att inleda studierna med grundmedicin så får eleverna en djupare förståelse för sina alternativmedicinska studier. En homiatriker har dubbelt så mycket utbildning i anatomi, fysiologi och sjukdomslära som en sjuksköterska har idag.

 
   

© NMF-Education | 08-605 21 20 | kansli@nmf.se Hemsida med Sitoo