con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.pngHomiatrikerOrm-faerg-B.jpg

   

 

Doktor i Homiatrik

Doktorering vid NMF-EDUCATION.
Homiatriker som är utexaminerade vid NMF har möjlighet att doktorera. Dessa doktorander kan sedan efter avtal och under ledning av skolans kollegie genomföra en alternativmedicinsk doktorsavhandling.

Godkänd doktorsavhandling ger rätt till titeln Doktor i Homiatrik.

Doktor i Homiatrik
Karin Dutina har doktorerat i Homiatrik vid NMF-Education i Stockholm. Vilket innebär att Karin har skrivit en doktorsavhandling i ämnet “snarkning” efter att via en klinisk studie ha hittat gemensamma parametrar som är typiska för snarkare. I studien har används analyser och diagnosmetoder som en homiatriker har med sig från sin grundutbildning som exempelvis irisdiagnostik, Uri-color homeopatisk anamnes mm.

Efter att avhandlingen skrivits och publicerats sker en disputation där2 st oberoende opponenter granskar avhandlingen. Efter detta fås titeln Doktor i HOMIATRIK. Vägen till en doktors titel är lång och många fällor finns på vägen. Det behövs goda kunskaper i ämnet, vilket kräver att man studerar det område man vill forska i samt läser och granskar de tidigare avhandlingar som skrivits i ämnet. När det kommer till själva undersökningens utförande ställs det höga krav på att undersökningen som utförs är statistiskt riktigt.

 
   

© NMF-Education | 08-605 21 20 | kansli@nmf.se Hemsida med Sitoo