con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.pngHomiatrikerOrm-faerg-B.jpg

   

 

Historik

NMF startades 1975 med den Tyska Heilpraktikerutbildningen som förebild till Homiatrikerutbildningen av rektor Kjell Söderlund. I dag ger den kopplingen en närhet till EU-rekommendationer och internationellt samarbete. Utbildningen sker även enligt KAM:s normer (Branschorganisationen för Komplementär- och Alternativmedicin) där även skolan är medlem.

Till skillnad mot många andra titlar inom komplementär- och alternativmedicinen så talar utbildningstiteln diplomerad homiatriker om att den komplementär- och alternativmedicinska utövaren avlagt examen i homiatrik och blivit godkänd. Många homiatriker har specialiserat sig vidare inom något komplementär- och alternativmedicinskt område.

 
   

© NMF-Education | 08-605 21 20 | kansli@nmf.se Hemsida med Sitoo