con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.pngHomiatrikerOrm-faerg-B.jpg

   

 

Homeopati

Homeopati är en medicinsk terapi, som bygger på en upptäckt av den tyske läkaren Christian Samuel Hahnemann (1755-1843). Terapin grundar sig på principen: ”liknande bör botas med liknande” (similia similibus curentur). Därmed menas att: om en substans framkallar sjukdom hos en frisk person, så är det möjligt att med samma substans bota en liknande sjukdom hos en sjuk.

Ett medel får kallas homeopatiskt, när det har genomgått prövning på ett antal friska personer och de på så vis framkallade symtomen registrerats.

Den homeopatiska arbetsmetoden innebär i korthet: att homeopaten jämför läkemedelssymtomen med patientens sjukdomssymtom och väljer det medel som optimalt överensstämmer. Således är homeopati en fenomenorienterad terapi som arbetar med speciellt prövade medel. På grund av sitt exakta regelverk är den att betrakta som en vetenskap.

Yrkesutövaren använder sig av sina kunskaper inom homeopati för att välja ut den eller de medel som kan rekommenderas till en person.

För att kunna tillämpa principen måste homeopaten ha speciella kunskaper dels om de homeopatiska medlen, dels om patientens individuella sjukdomsupplevelse.

 
   

© NMF-Education | 08-605 21 20 | kansli@nmf.se Hemsida med Sitoo