con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.pngHomiatrikerOrm-faerg-B.jpg

   

 

Länkar

SNS - Svenska Naturmedicinska Sällskapet - är ett förbund för välutbildade yrkesutövare inom Traditionell Medicin/Komplementär och Alternativ Medicin (TM/KAM). SNS yrkesutövare har en bred kunskap inom flera terapier vilket leder till en ökad förståelse för patientens problem.

Flertalet medlemmar är diplomerade Homiatriker, vilket är en utbildning som funnits i över 25 år i Sverige genom NMF Education.

Flertalet medlemmar är diplomerade Homiatriker, vilket är en utbildning som funnits i över 25 år i Sverige genom NMF Education.

Hemsida: www.sns.nu

KAM är en branschorganisation för yrkesverksamma terapeuter och förbund
inom komplementär- och alternativmedicinska sektorn. KAM arbetar för att stärka komplementär/alternativmedicinens position på hälsovårdsmarknaden i Sverige.

KAM är ett kunskapscenter med expertis och sakkunskap inom traditionell medicin/komplementär och alternativ medicin (TM/KAM).

Hemsida: www.kam.tm

NSK - Nordiska Samarbetskommittén - är en organisation som samlar branschorganisationer inom Komplementär- och Alternativmedicin (CAM) i de 5 nordiska länderna.

Hemsida: www.nsk-cam-org

NMF - education - skolan för utbildning av diplomerade Homiatriker i Sverige.

Hemsida: www.nmf.se

 
   

© NMF-Education | 08-605 21 20 | kansli@nmf.se Hemsida med Sitoo