con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.pngHomiatrikerOrm-faerg-B.jpg

   

 

Utbildning

Homiatrik - en terapiutbildning

Homiatrik är en välbalanserad utbildning för att kunna fungera som komplementär- och alternativmedicinens allmänpraktiker.

Att arbeta som HOMIATRIKER kräver gedigna kunskaper i flera komplementär och alternativmedicinska metoder för att säkerställa diagnos inför behandling.

Vidare krävs kunskaper i patientundersökning med kliniska undersökningsmetoder som blodtrycksmätning, ledstatus, anamnestagning för att via indikationer eller kontraindikationer avgöra hur behandling bör ske eller om patienten

skall skickas till behörig personal. Även kunskaper om notering i medicinsk journal samt att förstå medicinska provtagningsvärden är ett måste för ett professionellt arbete.

I homiatrikutbildningen ingår olika alternativmedicinska behandlingsmetoder som Akupunktur, Kiropati och Homeoterapier (olika terapier där homeopatika ges) ex. homeopati, isopati, terapikoncept med Schüsslers vävnadssalter eller komplexmedel.

Förutom dessa huvudämnen ingår utbildning i Massage, Zonterapi, Koppning, Bindvävsmassage, Öronakupunktur.

Utbildninge innehåller även olika diagnosmetoder, utöver de sim ingår i respektive behandlingsmetod, så som irisdiagnostik, urinskiktning och pulsdiagnostik.

Under det sista årets utbildning ingår ämnet Klinisk Praktik ingår där eleverna får behandla patienter på egen hand. Där ingår även utveklingen av Homiatrisk Multi-Modal-Behandling, en metod att använda flera behandlingsmetoder vid en och samma behandling.

Det är dock ingen nödvändighet att terapeuten använder alla olika terapiformer vid en och samma behandling utan det är viktigt för helhetsperspektivet och diagnosen/analysen att Homiatrikern har en förståelse att olika besvär kräver olika behandling.

Därför kallas Homiatrikern ”Naturmedicinens allmänpraktiker”.

 
   

© NMF-Education | 08-605 21 20 | kansli@nmf.se Hemsida med Sitoo